Fellini och Ferrari 10 veckor

Ferrari och Fellini 10 veckor

Ferrari och Fellini

Valpar 10v.

Butterfly-Hart´s Kennel

Valpar 10 veckor

Fellini

Välkommen till familjen, Lilla Hexsi !!

Med vänlig hälsning

Karin Torstensson

HEXSI. Född 20150223. Fader: Labellaci Unique Sensation.
Moder: Purple Sensation Amira.

Min lilla norska flicka, Hexsi

Hexsi

Hexsi